metalvalley.eu

Kennissamenwerking voor onderwijs en bedrijfsleven

Kennis delen en vermenigvuldigen
Metal Valley is het platform voor kennisoverdracht en kennisdeling op het gebied van metallurgie en basismetaal in nauwe samenwerking met de aangesloten bedrijven. Die opgedane kennis kunnen we ook omzetten in de vorm van een leermodule, docentstage, afstudeerproject of gastdocentschap in het regulier onderwijs.
Samenwerking
Metaalkennis is geen eenrichtingsverkeer en is verbonden met praktijk en theorie, met metaalbedrijven en opleidingen, met maakindustrie en onderzoekers. Metal Valley Netherlands neemt kennissamenwerking als uitgangspunt om de basismateriaalkennis te vergroten in elk bedrijfsonderdeel. Dus bij inkoop, verkoop, management, design & engineering en productie. 
HBO-minor Materialen
In het najaar van 2013 wordt op initiatief van Metal Valley Netherlands de HBO-minor Materialen ontwikkeld in samenwerking met onderwijsinstellingen en Holland High Tech. Wilt u ook dat metaal meer aandacht krijgt in het onderwijs? Laat ons weten welke kennisbijdrage u aan deze opleiding kunt leveren. Ook krijgt de inhoud van deze minor aandacht tijdens het seminar Innoveren in de Metaalketen.
Kennisinstituut
Metal Valley Netherlands is als kennisinstituut de waterdrager tussen onderwijs en bedrijfsleven. Ons doel is het stimuleren en faciliteren van samenwerking. Zoekt u gespecialiseerde kennistoevoeging voor medewerkers of studenten in de metaalsector? Neem contact met ons op.

Sitemap