metalvalley.eu

Seminar: Innoveren in de Metaalketen

Seminar 4 oktober 2013 uitgesteld
Metal Valley Netherlands (MVN) wil met het seminar ‘Innoveren in de metaalketen’ mede uitvoering geven aan de op 26 september jl. uitgekomen roadmap High Tech Systemen & Materialen: 3D-Printen.
 
Ondanks de ambitie van MVN en haar partners is het praktisch niet mogelijk om de uitkomsten van de roadmap in te bedden in het seminar. 
 
In overleg met de HTSM-partners die betrokken zijn bij 3D-Printen, waaronder Brainport Industries, Additive Industries, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, TNO en M2i, is besloten het seminar ‘Innoveren in de metaalketen’ uit te stellen tot het voorjaar van 2014.
 
3D-printing is een relatief nieuwe techniek, maar gaat de metaalwereld veranderen, terwijl er nog veel onderzoek nodig is om tot ideale materiaalsamenstelling te komen. Dit is nodig om ontwerpers, engineers en producenten inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden en om de basis van metaalkennis te verstevigen.

Sitemap