Nieuws

Sensor Partners ontvangt voucher voor ontwikkeling Bridgescout

Bridgescout is een innovatief brughoogtedetectiesysteem voor schepen. Een te hoog stuurhuis resulteert elk jaar nog steeds in brugaanvaringen; een kleine misrekening kan al zorgen voor een aanvaring, met alle gevolgen van dien. Daarom heeft Bridgescout BV Bridgescout ontwikkeld; het systeem draagt bij aan de veiligheid in de binnenvaart. Bridgescout verhoogt de alertheid van de schipper en geeft de juiste ondersteuning op kritieke momenten, bijvoorbeeld ’s nachts of bij slecht zicht. Met de innovatievoucher van METAL VALLEY zal Bridgescout doorontwikkeld worden om zo de veiligheid in de binnenvaart te optimaliseren.

 


Sitemap